Ông Trump tuyên bố sốc về Trung Quốc ngay trong phần mở đầu bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc

Ông Trump tuyên bố sốc về Trung Quốc ngay trong phần mở đầu bài phát biểu trước Liên Hợp Quốc

Trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Trump buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về sự bùng phát của đại dịch COVID-19.