» 
 » 
Du lịch kết hợp làm việc tại Canada: Đâu mới là sự thật?

Du lịch kết hợp làm việc tại Canada: Đâu mới là sự thật?

Dạo này sao có nhiều người hỏi về việc đi du lịch kết hợp làm việc tại Canada thế? Rồi Xuất khẩu lao động ở Canada nữa? Hình như có nhiều quảng cáo dịch vụ lắm hay sao đó. Bà con nhớ nhắc nhở anh em người nhà cẩn thận – mật ngọt chết ruồi đó.